Wilhelm Feigl

undergraduate student
This entry was posted on by .

About Wilhelm Feigl

Studují na magisterském studiu na oboru Chemické inženýrství a bioinženýrství (CHIBI). Bakalářskou práci jsem psal na ústavě fyzikální chemie, kde jsem se zabýval fotochemií a kvantovou chemií. Momentálně pracuji v laboratoři MRI, kde studuji smáčecí kinetiku.