[1]  ČEJKOVÁ, J., KOVAČÍK, P., PROKOPEC, V., ZADRAŽIL, A., ŠTĚPÁNEK, F. Synthesis and characterization of chemical robots-bodies from silica and temperature-responsive polymer Proceedings of 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009, s. 312. ISBN 978-80-227-3072-3.

[2]ČEJKOVÁ, J., PROKOPEC, V., DOHNAL, J., KOVAČÍK, P., ULLRICH, M., ŠTĚPÁNEK, F. Srovnávací studie technik k fyzikální a chemické charakterizaci těl chemických CHISA 2009. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009, s. 0233. ISBN 978-80-86059-51-8.

[3] ČEJKOVÁ, J., ŠTĚPÁNEK, F. Design and construction of a single-use parallel plate flow chamber for particle adhesion study Proceedings of 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009, s. 043. ISBN 978-80-227-3072-3.

[4] ČEJKOVÁ, J., ŠTĚPÁNEK, F. Synthesis and characterization of chemical robots bodies from temperature-responsive silica-coated polymer particles Sborník prací ze semináře Reakční a transportní jevy III. Praha: VŠCHT Praha, 2009, s. 180-187. ISBN 978-80-7080-725-5.

[5] ČEJKOVÁ, J., PROKOPEC, V., HANUŠ, J., ŠTĚPÁNEK, F. Syntéza a charakterizace termoresponzivních mikročástic CHISA 2009. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009, s. 0124. ISBN 978-80-86059-51-8.

[6] DOHNAL, J., ŠTĚPÁNEK, F. Příprava mikročástic pomocí InkJet technologie CHISA 2009. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009, s. 0150. ISBN 978-80-86059-51-8.

[7] GRANČIČ, P., ŠTĚPÁNEK, F. Brownian Dynamics Simulation of Chemical Swarm Robots CHISA 2009. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009, s. 0187. ISBN 978-80-86059-51-8.

[8] GROF, Z., RAJNIAK, P., ŠTĚPÁNEK, F. Breakage of Needle-Shaped Particle Assemblies Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2009, s. p329. ISBN 978-84-96736-65-8.

[9] GROF, Z., ŠTĚPÁNEK, F. Breakage of needle-shaped particle assemblies Proceedings of 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009, s. 300p. ISBN 978-80-227-3072-3.

[10] GROF, Z., ŠTĚPÁNEK, F. Computer Simulation of Capillary Bridges in Particulate Materials Sborník prací ze semináře Reakční a transportní jevy III. Praha: VŠCHT Praha, 2009, s. 188-195. ISBN 978-80-7080-725-5.

[11] KOVAČÍK, P., ZADRAŽIL, A., ŠTĚPÁNEK, F. Syntéza a charakterizace dutých SiO2 mikročástic CHISA 2009. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009, s. 0159. ISBN 978-80-86059-51-8.

[12] PECHÁČKOVÁ, L., ZUBOV, A., ŠEDA, L., ŠTĚPÁNEK, F., KOSEK, J. Transport and reaction in reconstructed polyolefin particles Proceedings of 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009, s. ID100. ISBN 978-80-227-3072-3.

[13] PECHÁČKOVÁ, L., ZUBOV, A., ŠEDA, L., ŠTĚPÁNEK, F., KOSEK, J. Tomographic reconstruction of porous polyolefin particles CHISA 2009. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009, s. V068. ISBN 978-80-86059-51-8.

[14] PECHÁČKOVÁ, L., ZUBOV, A., ŠEDA, L., ŠTĚPÁNEK, F., KOSEK, J. Roentgen micro-tomography of polyolefin particles and validation of the mathematical model of transport Sborník prací ze semináře Reakční a transportní jevy III. Praha: VŠCHT Praha, 2009, s. 22-31. ISBN 978-80-7080-725-5.

[15] SINGH, M., ŠTĚPÁNEK, F. Synthesis of Iron Oxide Nanoparticles and Study of their Heating Properties in Alternating Magnetic Field CHISA 2009. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009, s. 0179. ISBN 978-80-86059-51-8.

[16] TOKÁROVÁ, V., ULBRICH, P., ŠTĚPÁNEK, F. Syntéza a charakterizace kompozitních Fe3O4 – Ag nanočástic CHISA 2009. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009, s. 0173. ISBN 978-80-86059-51-8.

[17] ULLRICH, M., ŠTĚPÁNEK, F. Příprava obřích liposomů CHISA 2009. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009, s. A4.2. ISBN 978-80-86059-51-8.

[18] ZADRAŽIL, A., GROF, Z., ŠTĚPÁNEK, F. Hydrogely pro řízené vylučováni aktivních látek CHISA 2009. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009, s. A4.2. ISBN 978-80-86059-51-8.