[1] DOHNAL, J., ŠTĚPÁNEK, F. Encapsulation of catalytically active solids in calcium alginate particles and their reaction – diffusion properties. 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2011, s. 1-5. ISBN 978-80-227-3503-2.

[2] GRANČIČ, P., ŠTĚPÁNEK, F. Active targeting in random porous medium by chemical swarm robots with secondary signalling. 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2011, ISBN 978-80-227-3503-2.

[3] HAUFOVÁ, P., DOHNAL, J., ŠTĚPÁNEK, F. Charakteristika kompozitních SiO2-alginátových mikročástic a studium adheze. 58. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2011. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011, s. 1-6. ISBN 978-80-905035-0-2.

[4] HAUFOVÁ, P., DOHNAL, J., ŠTĚPÁNEK, F. SiO2-hydrogel microparticles for encapsulation of active substances. Workshop Reakční a transportní jevy V. Praha: VŠCHT Praha, 2011, s. 1-5. ISBN 978-80-7080-797-2.

[5] HAUFOVÁ, P., DOHNAL, J., ŠTĚPÁNEK, F. Structure analysis of composite silica-coated alginate microparticles for controlled release applications. 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2011, s. 1-5. ISBN 978-80-227-3503-2.

[6] HAUFOVÁ, P., ŠTĚPÁNEK, F. Silica-hydrogel microcapsules for controlled release applications. 2011 AIChE Fall Annual Meeting. Washington: American Chemical Society, 2011, s. 1-7. ISBN 978-0-8169-1070-0.

[7] JAKUBEC, M., KAŠPAR, O., ŠTĚPÁNEK, F. Vývoj procesu mikroenkapsulace pro cílené uvolňování léčiva. 58. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2011. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011, s. 1-9. ISBN 978-80-905035-0-2.

[8] KAŠPAR, O., ŠTĚPÁNEK, F. Spray drying and encapsulation of active substances in biodegradable polymers. Workshop Reakční a transportní jevy V. Praha: VŠCHT Praha, 2011, s. 135-143. ISBN 978-80-7080-797-2.

[9] KAŠPAR, O., ŠTĚPÁNEK, F. Spray drying and encapsulation of active substances in biodegradable polymers. 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2011, s. 606-614. ISBN 978-80-227-3503-2.

[10] KAŠPAR, O., JAKUBEC, M., ŠTĚPÁNEK, F. Spray drying and encapsulation of active substances in cross-linked chitosan carriers. 58. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2011. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011, s. 1-8. ISBN 978-80-905035-0-2.

[11] KOVAČÍK, P., KREMLÁČKOVÁ, Z., ŠTĚPÁNEK, F. COMPOSITE IRON OXIDE/SILICA MICROPARTICLES FOR DRUG DELIVERY SYSTEMS. 2011 AIChE Fall Annual Meeting. Washington: American Chemical Society, 2011, s. 1-9. ISBN 978-0-8169-1070-0.

[12] KOVAČÍK, P., KREMLÁČKOVÁ, Z., ŠTĚPÁNEK, F. Fabrication and characterisation of hollow composite iron oxide/silica microparticles with porous shell. Workshop Reakční a transportní jevy V. Praha: VŠCHT Praha, 2011, s. 144-150. ISBN 978-80-7080-797-2.

[13] KOVAČÍK, P., ŠTĚPÁNEK, F. Composite iron oxide/silica microparticles with hollow core for target delivery systems. 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2011, s. 1-6. ISBN 978-80-227-3503-2.

[14] KREMLÁČKOVÁ, Z., KOVAČÍK, P., ŠTĚPÁNEK, F. Příprava kompozitních SiO2 mikročástic se schopností indukčního ohřevu. 58. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2011. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011, s. 1-12. ISBN 978-80-905035-0-2.

[15] NOVÁK, V., KOČÍ, P., ŠTĚPÁNEK, F., MAREK, M., KUBÍČEK, M. Integrated multiscale methodology for virtual prototyping of porous catalyst. Workshop Reakční a transportní jevy V. Praha: VŠCHT Praha, 2011, s. 222-228. ISBN 978-80-7080-797-2.

[16] PITTERMANNOVÁ, A., TOKÁROVÁ, V., ŠTĚPÁNEK, F. Syntéza a charakterizace adhezních vlastností termoresponzivních hydrogelových mikročástic. 58. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2011. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011, s. 1-12. ISBN 978-80-905035-0-2.

[17] SCHÖNGUT, M., GROF, Z., ŠTĚPÁNEK, F. Kinetics of dry neutralization of dodecyl-benzenesulfonic acid with respect to detergent granulation. 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2011, s. 1-10. ISBN 978-80-227-3503-2.

[18] SCHÖNGUT, M., GROF, Z., ŠTĚPÁNEK, F. Kinetics of dry neutralization of dodecyl-benzenesulfonic acid with respect to detergent production. Workshop Reakční a transportní jevy V. Praha: VŠCHT Praha, 2011, s. 162-171. ISBN 978-80-7080-797-2.

[19] SCHÖNGUT, M., GROF, Z., ŠTĚPÁNEK, F. Studium kinetiky suché neutralizace s ohledem na granulaci detergentů. 58. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2011. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011, s. 1-8. ISBN 978-80-905035-0-2.

[20] SCHÖNGUT, M., GROF, Z., ŠTĚPÁNEK, F. Kinetics of dry neutralization of dodecyl-benzenesulfonic acid with respect to detergent granulation. 2011 AIChE Fall Annual Meeting. Washington: American Chemical Society, 2011, s. 1-9. ISBN 978-0-8169-1070-0.

[21] ŠOLTYS, M., KOVAČÍK, P., ŠTĚPÁNEK, F. Příprava a charakterizace dutých SiO2 nanočástic. 58. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2011. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011, s. 1-1. ISBN 978-80-905035-0-2.

[22] TOKÁROVÁ, V., PITTERMANNOVÁ, A., ŠTĚPÁNEK, F. Composite heat-sensitive microparticles for targeted delivery. 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2011, s. 504-512. ISBN 978-80-227-3503-2.

[23] TOKÁROVÁ, V., PITTERMANNOVÁ, A., ŠTĚPÁNEK, F. Synthesis and characterization of thermo-responsive composite microcapsules. 58. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2011. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011, s. 1-12. ISBN 978-80-905035-0-2.

[24] TOKÁROVÁ, V., PITTERMANNOVÁ, A., ŠTĚPÁNEK, F. Composite heat-sensitive microparticles for targeted delivery. Workshop Reakční a transportní jevy V. Praha: VŠCHT Praha, 2011, s. 1-11. ISBN 978-80-7080-797-2.

[25] ULLRICH, M., HANUŠ, J., ŠTĚPÁNEK, F. Syntéza liposomů a studium kinetiky vylučování. 58. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2011. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011, s. 1-10. ISBN 978-80-905035-0-2.

[26] ZADRAŽIL, A., ŠTĚPÁNEK, F. Kontrolované vylučování hydrofóbních látek z hydrogelů. 58. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2011. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011, s. 1-1. ISBN 978-80-905035-0-2.

[27] ZADRAŽIL, A., ŠTĚPÁNEK, F. Remotely controlled hydrogel sponges. 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2011, s. 1172-1172. ISBN 978-80-227-3503-2.