Conference contributions with full-text

 1. Aysan A.B., Štěpánek F., Knejzlík Z. Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles (SPIONs) in Microchemical Systems. In Sborník příspěvků z 62. konference chemického a procesního inženýrství (CHISA 2015), 2015, pp. “0120-1”-“0120-7”.
 2. Gajdošová M., Pěček D., Sarvašová N., Štěpánek F. EFFECT OF HYDROPHOBIC INCLUSIONS ON POLYMER SWELLING KINETICS STUDIED BY MAGNETIC RESONANCE IMAGING. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. ISBN or ISSN: 978-80-86238-79-12336-811X, 2015, pp. 489-493.
 3. Gajdošová M., Pěček D., Sarvašová N., Štěpánek F. Effect of Viscosity Grade of HPMC on Polymer Swelling Kinetics Studied by Magnetic Resonance Imaging. In Sborník příspěvků z 62. konference chemického a procesního inženýrství (CHISA 2015), 2015, pp. “0112-1”-“0112-8”.
 4. Grof Z., Štěpánek F. Breakage of needle-shaped particles in composite packing. In Proceedings of 42nd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. ISBN or ISSN: 978-80-89475-14-8, 2015, pp. 1-7.
 5. Karasová A., Lizoňová D., Sarvašová N., Majerská M., Ulbrich P., Král V., Štěpánek F. Modifikace povrchu silikový částic protilátkami pro využití interakce antigen-protilátka při cíleném doručování léčiv. In Sborník příspěvků z 62. konference chemického a procesního inženýrství (CHISA 2015), 2015, pp. “0115-1”-“0115-13”.
 6. Majerská M., Sarvašová N., Karasová A., Lizoňová D., Král V., Ulbrich P., Štěpánek F. Vývoj perfúzneho modelu tkaniva na štúdium špecifickej adhézie funkcionalizovaných nanočastíc. In Sborník příspěvků z 62. konference chemického a procesního inženýrství (CHISA 2015), 2015, pp. “0106-1”-“0106-10”.
 7. Pittermannová A., Ruberová Z., Petrík J., Zadražil A., Štěpánek F. Fabrication of compartmentalized hydrogel microparticles on the microfluidic chip. In Sborník příspěvků z 62. konference chemického a procesního inženýrství (CHISA 2015), 2015, pp. “0113-1”-“0113-9”.
 8. Punčochová K., Ewing A., Vukosavljevic B., Kazarian S., Beránek J., Windbergs M., Štěpánek F. Combination of microscopic techniques for visualization and explanation of the dissolution behavior of poorly soluble drug in solid dispersion. In Sborník příspěvků z 62. konference chemického a procesního inženýrství (CHISA 2015), 2015, pp. “0111-1”-“0111-14”.
 9. pdfSarvašová N., Majerská M., Dvořák J., Štěpánek F. The study of adhesion in 3D perfusion systems. In Sborník příspěvků z 62. konference chemického a procesního inženýrství (CHISA 2015), 2015, pp. “0109-1”-“0109-8”.
 10. Smrčka D., Dohnal J., Štěpánek F. Investigation of pharmaceutical wet granulation in a high-shear mixer and its scale-up with respect to dissolution behaviour. In Proceedings of 42nd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. ISBN nebo ISSN: 978-80-89475-14-8, 2015, pp. “233-1”-“233-9”.
 11. Šoltys M., Kovačík P., Beránek J., Štěpánek F. Ovlivnění rychlosti rozpouštění látek jejich sorpcí do porézních nosičů. In Sborník příspěvků z 62. konference chemického a procesního inženýrství (CHISA 2015), 2015, pp. “0110-1”-“0110-10.

Other conference contributions

 1. Grof Z., Holubová K., Schongut M., Štěpánek F. Quantifying the effect of fillers on the breakage behaviour of needle-shaped particles,  4th International Conference on Particle-based methods (PARTICLES 2015), Barcelona, Spain
 2. Zadražil A., Čermochová V., Ullrich M., Hanuš J., Štěpánek F., McCaskill J. Remote Manipulation with Microlablets and Control of Enzymatic Reaction, 2015 AiChE annual meeting, Salt Lake City, UT, USA
 3. Zadražil A., Pivarníková I., Ullrich M., Hanuš J., Štěpánek F., McCaskill J. Controlled release from liposomes using electroporation, 29th Conference of the European Colloid and Interface Society ECIS 2015, Bordeaux, France
 4. Hanuš J., Ullrich M., Haša J., Živčáková M., Štěpánek F. Multicompartmental liposome aggregates: comparison of various methods of liposome aggregation, 29th Conference of the European Colloid and Interface Society ECIS 2015, Bordeaux, France
 5. Čejková J., Hanczyc M., Štěpánek F. “Chemo-taxi” – oil droplets for targeted cargo delivery,  EMN Meeting on Droplets, Phuket, Thailand
 6. Čejková J., Hanczyc M., Štěpánek F. Experimental study of decanol droplets behavior in the presence of decanoate and salt, DROPLETS 2015, University of Twente, The Netherlands
 7. pdfPunčochová K., Vukosavljevic B., Windbergs M., Beránek J., Štěpánek F. Recrystallization of poorly soluble drug from amorphous solid dispersion recognized by confocal Raman microscopy, 6th BBBB Conference on Pharmaceutical Sciences, Helsinki, Finland
 8. Punčochová K., Prajzlerová M., Beránek J., Štěpánek F. The effect of polymers on kinetics of nucleation and crystals growth of pharmaceutics, 6th BBBB Conference on Pharmaceutical Sciences, Helsinki, Finland
 9. pdfPunčochová K., Vukosavljevic B., Windbergs M., Hanuš J., Beránek J., Štěpánek F. Confocal Raman imaging provides evidence of a new release mechanism of poorly soluble drug from amorphous solid dispersion, 2015 AAPS Annual Meeting and Exposition, Orlando, FL, USA
 10. Vidlářová L., Hanuš J., Zbytovská J., Štěpánek F. Lipid based nanoparticles for delivery of lipophilic actives,  4th Galenus Workshop on Drug Delivery to Human Skin, Saarbruecken, Germany
 11. Vidlářová L., Hanuš J., Veselý M., Ulbrich P., Zbytovská J., Štěpánek F. Determination of lipid nanoparticles penetration profile by quantitative image analysis, 2015 AAPS Annual Meeting and Exposition, Orlando, FL, USA
 12. Lehocký R., Pěček D., Aboeldahab M., Šoóš M., Štěpánek F. Ball milling preparation of sustained release suspensions for intramuscular administration, 42nd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering (SSCHE), Tatranské Matliare, Slovakia
 13. Lehocký R., Pěček D., Aboeldahab M., Šoóš M., Štěpánek F. Ball milling preparation of sustained release suspensions for intramuscular administration, 6th BBBB Conference on Pharmaceutical Sciences, Helsinki, Finland
 14. Lehocký R., Pěček D., Štěpánek F. New in vitro enzymatic dissolution method for sustained release suspension of insoluble prodrug for intramuscular administration, 2015 AAPS Annual Meeting and Exposition, Orlando, FL, USA
 15. Majerská M., Sarvašová N., Král V., Tokárová V., Dvořák J., Štěpánek F. 3D tissue models for biological targeting of chemical robots, European Molecular Imaging Meeting – EMIM 2015, Tübingen, Germany
 16. pdfKarasová A., Tokárová V., Král V., Štěpánek F. An appropriate way of antibody coupling to SiO2 nanoparticles, European Molecular Imaging Meeting – EMIM 2015, Tübingen, Germany
 17. pdfKarasová A., Lizoňová D., Sarvašová N., Majerská M., Král V., Štěpánek F. Surface modification and colloidal stability of nano-carriers in psychological media, 29th Conference of the European Colloid and Interface Society ECIS 2015, Bordeaux, France
 18. Pittermannová A., Zadražil A., Ullrich M., Štěpánek F., Bibette J. Fabrication of compartmentalized hydrogel microparticles in the size range of blood cells, 29th Conference of the European Colloid and Interface Society ECIS 2015, Bordeaux, France
 19. Jakubec M., Majerská M., Klimša V., Kašpar O., Štěpánek F. In situ production of unstable oxygen species by active enzyme microcapsules formed by spray drying, ICCT 2015, Mikulov, Czech Republic
 20. Punčochová K., Prajzlerová M., Gajdošová M., Šoltys M., Štěpánek F. Study of nucleation kinetics and particle growth of active substance from an oversaturated solution in a gel layer, 29th Conference of the European Colloid and Interface Society ECIS 2015, Bordeaux, France
 21. pdfSarvašová N., Majerská M., Karasová A., Dvořák J., Král V., Štěpánek F. The use of MRI technology for studying the adhesion of microparticles, 29th Conference of the European Colloid and Interface Society ECIS 2015, Bordeaux, France
 22. pdfHerinková T., Grof Z., Štěpánek F. Modelování inženýrských procesů v chemické robotice, CHISA 2015, Seč u Chrudimi, Czech Republic
 23. Nguyenová T. Q., Čejková J., Štěpánek F. Nebiologická chemotaxe – charakterizace systému dekanol-dekanoát-sůl, CHISA 2015, Seč u Chrudimi, Czech Republic
 24. Jakubec M., Majerská M., Klimša V., Kašpar O., Štěpánek F. Structure and properties of active enzyme microcapsules formed by spray drying with 3-fluid nozzle, 7th International Granulation Workshop & Conference, Sheffield, UK
 25. Sarvašová N., Štěpánek F. Targeting of Controlled Delivery – 3D, adhesion ResearchDay 2015, Odense, Denmark
 26. Smrčka D., Dohnal J., Štěpánek F. Simultánní měření rozpouštění a rozpadu granulí s vysokým obsahem léčivé látky, CHISA 2015, Seč u Chrudimi, Czech Republic
 27. pdfGajdošová M., Pěček D., Grof Z., Sarvašová N., Štěpánek F. Effect of Hydrophobic Inclusions on HPMC Swelling Kinetics Studied by Magnetic Resonance Imaging combined with Mathematical Modeling, 2015 AAPS Annual Meeting and Exposition, Orlando, FL, USA
 28. Saloň I., Hanuš J., Štěpánek F. Towards the understanding of release kinetics from glucan microparticular biomaterial,  RSC: Biomaterials Chemistry Annual Conference, London, UK
 29. Saloň I., Hanuš J., Štěpánek F. Towards the understanding of release kinetics from yeast glucan microparticles, 11th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Prague, Czech Republic
 30. Aysan A. B., Štěpánek F., Knejzlík Z. Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles (SPIONs) in Microchemical Systems, CHISA 2015, Seč u Chrudimi, Czech Republic
 31. Šoltys M., Štěpánek F. Syntéza porézních křemičitých nanočástic s enkapsulovaným magnetitem pro přípravu membrán, CHISA 2015, Seč u Chrudimi, Czech Republic
 32. Smrčka D., Dohnal J., Štěpánek F. Scale-up of High-shear wet granulation of a high-content API formulation with respect to dissolution behaviour, ICCT 2015, Mikulov, Czech Republic
 33. Smrčka D., Dohnal J., Štěpánek F. Effect of process scale-up on the dissolution of granules with a high content of active pharmaceutical ingredient,  7th International Granulation Workshop & Conference, Sheffield, UK
 34. Majerová D., Kulaviak L., Růžička M., Štěpánek F. Effect Of Colloidal Silica Dioxide On Rheological Properties Of Common Pharmaceutical Excipients, 7th International Granulation Workshop & Conference, Sheffield, UK